• Top3
  • Top1
  • Top5

Historie

Gartnertraditionen startede allerede i 1884 hvor Thomas Larsens oldefar indrettede sit første drivhus ved at sætte vinduer i den ene side af familiens hønsehus. Siden har 3 efterfølgende generationer valgt at føre traditionen videre.

Og det er ikke uden en vis stolthed, når det i dag lykkes at kombinere traditionerne og de gamle dyder med moderne teknik, så tingene kan blive ved med at udvikle sig.

Farfar som forbillede
I Gardener’s Own varemærket er familien repræsenteret ved Svend Larsen, som er farfar til den nuværende ejer. Svend Larsen var med til at sætte skub i udviklingen med de første egentlige væksthuse i begyndelsen af trediverne. Hans gamle leverandørnummer 50008, som vi har været så heldige at kunne overtage, vidner også om det tidlige engagement i gartnernes første salgsforening. Derfor glæder det os, at vi har kunnet anvende et originalt gammelt foto af Svend Larsen i vores varemærke. Han er et forbillede, som er repræsentativt for de bestræbelser, vi gør for at levere en ensartet vare i en god kvalitet. Vi håber planterne fra vores gartneri vil skabe solskin og glæde, hvor de bliver plantet.

Gartneriet Møllerhøj A/S
Gartneriet Møllerhøj A/S er placeret midt i Danmarks største gartnerkoloni i Stige ved Odense. Gartneriet har eksisteret siden 1. januar 1996 under den nuværende ejer Thomas Kjær Larsen. Gartneriet er 100.000 m2 stort. 40.000 m2 friland bruges til dyrkning af Hortensia, Paniculata, Echinacea. I forårsperioden suppleres arealet med 53.000 m2 lejet drivhus. Gartneriet har siden starten været under stadig udvikling og er et af de førende inden for intern transport og teknik. Vi beskæftiger i sæsonen ca. 75 personer, og udgør sammen et dynamisk team, der sætter kvalitet og udvikling i højsædet. Nytænkning inden for såvel produktion og produktudvikling prioriteres højt. Der produceres 5,5 millioner planter i gartneriet om året.

Gartnerens egne produkter
Varemærket “Gardener’s Own” er et fælles kvalitetsmærke for vores planter, Victoria Aster, Osteospermum, Diascia, Hortensia og HibisQs. Navnet er udtryk for at planterne bliver passet og plejet lige så omhyggeligt, som hvis de skulle stå i vores egen have. Gartneriets dyrkningsmetoder er baseret på stolte familietraditioner gennem 4 generationer. Vi vil være førende inden for automatisering, transport og teknik, men vi er også bevidste om, at der skal et personligt engagement og faglig stolthed til at skabe og fastholde den gode kvalitet.

Vi værner om miljøet

På Møllerhøj arbejder vi hele tiden med at udvikle produktionsmetoder, hvor vi minimerer brugen af kemikalier og samtidig bevarer den gode kvalitet, som vi er kendt for. Vi ønsker at være et bæredygtigt gartneri, der investerer i produktudvikling, forbedrer vores energiforbrug og minimerer miljøpåvirkningerne af produkterne, som dyrkes. Vi er et af de førende gartnerier indenfor udledning af vand. Vi har udarbejdet et system, så vandet bliver opdelt, og der ikke løber pesticider ud i naturen.  

Derudover er vores potter lavet af genanvendt plast fra industrien (PIIR).    

Derfor har vi naturligvis også forpligtet os til det internationale miljøregistreringssystem MPS – Milieu Programma Sierteelt og har opnået følgende MPS-certifikater:

  • MPS ABC (Kategori A)
  • MPS-GAP
  • MPS-SQ

Når man har MPS GAP bliver man automatisk GLOBALG.A.P. certificeret. Herefter har vi opnået GRASP certifikatet, som er en del af GLOBALG.A.P

MPS ABC: Som MPS ABC-certificeret er vi forpligtet til at registrere vores forbrug af energi, gødning og kemikalier. Derudover skal vi registrere de forskellige kategorier af affald.

MPS GAP: Som GAP-certificeret imødekommer vi kriterierne for en sikker, bæredygtig og sporbar produktion af høj kvalitet. Ydermere kontrolleres og registreres produktionen, varelageret, vedligeholdelsen af vores maskiner samt hvordan medarbejderne håndterer pesticider og gødning.

MPS-SQ: Vores MPS-SQ-certifikat vidner om, at vores planter er produceret under gode og sunde arbejdsforhold, hvor vi tager ansvar for vores medarbejderes sikkerhed og velbefindende på arbejdspladsen. Det handler bl.a. om, at vi har tydelig skiltning af flugtveje og forholdsregler i forhold til brand og uheld, førstehjælpskasser, hjertestarter m.m. Derudover forpligter vi os også til, at der ikke foregår nogen form for diskrimination på arbejdspladsen. Rækken af krav er lang for at opnå dette certifikat. Det er dog også et certifikat som er utroligt vigtigt for os, da vi mener, at vores medarbejdere skal have de mest optimale arbejdsforhold.

GRASP: GRASP minder på mange måder om MPS-SQ. Det handler blandt andet om, at vores medarbejdere frit kan vælge fagforening, at vi ikke udøver nogen form for tvangs- eller børnearbejde. Derudover lægges der vægt på, at der er en god og positiv omgangstone på arbejdspladsen.

Du kan læse mere om MPS – Milieu Programma Sierteelt her og GLOBALG.A.P. her.

Vision & Mission

Teamet

Medarbejderne
Gartneriet Møllerhøj beskæftiger i gennemsnit 30 medarbejdere, som alle indgår i det team, der skal sikre vækst og udvikling i gartneriet. Det er ikke afgørende, om man er mere eller mindre rutineret i det danske sprog. Kriteriet for at være med på holdet er, at man kan lide at have med planter at gøre og er stolt over at være med til at frembringe det ypperste inden for vores produktområde.

Man kan som regel genkende gartneriejeren selv på, at han går rundt med en lille håndfuld blade eller blomster i hånden, som lige er nippet af i forbifarten. Hos os har denne mani bredt sig, så ingen går forbi en plantecontainer uden lige at se efter om der skal vendes et blad, der er kommet i klemme.

Organisationsplan

Bestyrelse

Kenneth
Kenneth Guldager er formand i bestyrelsen og arbejder til daglig som administrerende direktør hos Helsam, der er Danmarks største engrosvirksomhed
indenfor naturlig helse, kost og personlig pleje. I Kenneths job er han vant til at arbejde med strategi, ledelse og kommunikation, hvilket er vigtige kompetencer for bestyrelsen.

Ole
Ole Snogdal er medlemmet
med størst økonomisk snilde.
Med mange år på bagen som
statsautoriseret revisor,
arbejder han nu med finansiel
og økonomisk rådgivning hos
et mindre antal virksomheder.
Ole er selv vokset op på et
frilandsgartneri og har i
5 år også arbejdet som
selvstændig gartner.

Jakob
Jakob Kjær Larsen er far til Thomas Kjær Larsen, som ejer Gartneriet Møllerhøj. Jakob har i mange år drevet gartneri med sin kone Paula. Han har derfor
stor ekspertise fra gartnerfaget og ved utrolig meget om fjernvarme. I dag nyder han sit otium med Paula og kigger ofte forbi Møllerhøj for at hilse på og se hvordan det går med planterne.

Thomas
Thomas Kjær Larsen ejer
Gartneriet Møllerhøj og har
gjort det siden 1996, da han
startede gartneriet. Thomas
er selv ud af en gartnerfamilie
i gennem flere generationer
og han er nærmest vokset op
i et gartneri. Thomas har
derfor det store overblik over
virksomheden.

Kevin
Kevin Hørlyck arbejder til dagligt som produktionschef på Gartneriet Møllerhøj. Kevin tegner ledelsen sammen med Thomas og Mette. Han er uddannet gartner og jordbrugsteknolog, og han har været en del af Møllerhøj teamet siden 2003. Kevin er den, der ved mest om produktionen og de forskellige kulturer, som Møllerhøj producerer.

Mette
Mette Nørgård Larsen er gift
med Thomas og har været en
del af Gartneriet Møllerhøj
siden 2000. I dag er hun
salgschef og driver gartneriet
sammen med Thomas. Mette
arbejder bl.a. også med HR og
marketing. Bestyrelsen har
derfor gavn af Mettes gode
kendskab til medarbejdere,
samarbejdspartnere og kunder.

Gartneriet

Møllerhøj A/S

Anderupvej 70
5270 Odense N

Medier

Top